Create your blog and photo album with postbit
Create your blog and photo album

Create new post

Content:

Upload a picture:
Tags (keywords separated by comma)

Save Cancel
dent2j:   Followers: 0 ; Following: 0


Nie wiesz co zrobic z pustymi tuszami i tonerami - oddaj je do skupu


Wody mogą zostać skażone poprzez chemiczne substancje, będące efektem aktywności człowieka, jak również dzięki oddziaływania zwykłych procesów. Takim normalnym procesem mogą być różnego rodzaju zmywy niosące ze sobą składniki zanieczyszczające w postaci resztek roślinnych, związków żelaza, części ilastych i pylastych a także mase innych. O wiele bardziej szkodliwe dla środowiska są jednak zanieczyszczenia spowodowane przez ludzi. Mogą nimi być substancje płynne, ale też gazowe i ciała stałe. Przedostają się one do wód w większości wypadków ze ściekami różnego pochodzenia: miejskiego, przemysłowego, wiejskiego. Zanieczyszczenia takie są również w wodach pochłodniczych, zasolonych wodach pokopalnianych, spływach z obszarów fabrycznych i użytkowanych rolniczo, spływach pochodzących ze składowisk odpadów przemysłowych i komunalnych. Zagrażające bezpieczeństwu substancje przedostawać się mogą do wód również za pośrednictwem powietrza, do którego emitowane są pyły i gazy z przeróżnych gałęzi przemysłu. W wypadku zanieczyszczeń które trafiają do wód ze względu na sposób ich dopływu, cechuje się trzy rodzaje zanieczyszczeń: punktowe, liniowe i obszarowe. Pierwsze z nich, zanieczyszczenia punktowe oznaczają, że są one wprowadzane do wód idealnie w wyznaczonym miejscu (np. zrzuty ścieków miejskich i przemysłowych). Zanieczyszczenia liniowe są związane z oddziaływaniem zanieczyszczeń na pewnym ciągu (np. ulice o wzmożonym ruchu). Zanieczyszczenia obszarowe są wprowadzane nieregularnie, w różny sposób i w różnych położeniach zasobnika wodnego. Do tego rodzaju zanieczyszczeń należą te, które dostają się do wód za pośrednictwem powietrza. Zanieczyszczenia wód mają zróżnicowaną naturę. Mogą one powodować zmiany fizyczne takie jak: kolor, zapach, smak, mętność i temperatura, również zmiany chemiczne przez zawartość w zanieczyszczeniach substancji chemicznych pochodzenia organicznego i nieorganicznego, również o naturze biologicznej. Zanieczyszczenia chemiczne mogą być powodowane przy użyciu rozmaitych związków, których nie sposób wymienić. Należałoby aczkolwiek zaznaczyć, że najbardziej niebezpiecznymi zanieczyszczeniami chemicznymi, powodującymi znaczne, negatywne zmiany w czystości wody są z grupy organicznych: pestycydy, detergenty, fenole oraz aromatyczne aminy, a z grupy związków nieorganicznych: metale ciężkie, związki azotu i fosforu. Zanieczyszczenia biologiczne są powodem powstawania takich chorób jak: tyfus, wirusowe zapalenie wątroby, a nawet paraliż dziecięcy. www.ekoswiat.eu

Post by dent2j (2015-06-19 05:44)

Tags: karta przekazania odpadu skup tonerów puste tonery zużyte tonery puste tusze skup tuszy

Post your comment:

Name: Email: Site:


| Explore users | New posts | Create your blog | Create your photo album |
| About Postbit | Our blog | Terms of use | Contact Postbit |


Copyright © 2018 - postbit.com